Oferta

Optymalizujemy działalność przedsiębiorstw ​

Poprawa Efektywności

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Przywództwo

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Sprzedaż, Customer Experience

Optymalizacja portfolio produktów Sales & Operations Planning Proces i struktura sprzedaży Szkolenia, programy rozwoju AC/DC Customer Experience.

Quick Response Manufacturing (QRM)

Skracanie lead time zamówień Zmiana logiki organizacji Uwalnianie zasobów Uzyskiwanie potencjału do wzrostu

Zarządzanie zmianą

Wsparcie w procesach zmian Zarządzanie zmianą dla liderów Zarządzanie w świecie VUCA Symulacja SysTeamChange

Nowe produkty i usługi, Design Thinking

Strategia wprowadzenia na rynek Route to market Strategia marketingowa Komunikacja

Doskonałość operacyjna w usługach

ZP Business Process Management Lean Office (Shingo)

Dla zarządu

Projektowanie zmian Warsztaty strategiczne Facylitacja pracy zarządu Team coaching

Dla HR

Zarządzanie talentami HRBP Oceny pracownicze / AC/DC Zarządzanie w świecie VUCA Systemy premiowe / zarządzania Szkolennia otwarte „Inspiruj się z HR”

Umiejętności osobiste

Wystąpienia publiczne Zarządzanie rozwojem Asertywność i stres Efektywność osobista Zarządzanie energią i zaufaniem

Dla zespołów

Budowanie współpracy w zespole Team Coaching Budowanie zwinnych zespołów Zarządzanie zespołem rozproszonym Rozwój zespołów

Doskonałość operacyjna w produkcji i logistyce

Total Productive Maintenance (TPM) World Class Manufacturing Kultura Shingo Lean Manufacturing (narzędzia) Training Within Industry

Oferta

Optymalizujemy działalność przedsiębiorstw ​

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Design and Development

600+ We created web design

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Social Media Marketing

475+ We completed marketing

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Mobile App Development

475+ We created mobile app

Oferta

Optymalizujemy działalność przedsiębiorstw ​

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Poprawa Efektywności

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Przywództwo 

Optymalizacja portfolio produktów Sales & Operations Planning Proces i struktura sprzedaży Szkolenia, programy rozwoju AC/DC Customer Experience

Sprzedaż, Customer Experience

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Quick Response Manufacturing (QRM)

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Zarządzanie zmianą

Optymalizacja portfolio produktów Sales & Operations Planning Proces i struktura sprzedaży Szkolenia, programy rozwoju AC/DC Customer Experience

Nowe produkty i usługi, Design Thinking

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Doskonałość operacyjna
w usługach

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Dla zarządu

Optymalizacja portfolio produktów Sales & Operations Planning Proces i struktura sprzedaży Szkolenia, programy rozwoju AC/DC Customer Experience

Doskonałość operacyjna
w produkcji i logistyce

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Dla HR

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Umiejętności osobiste

Optymalizacja portfolio produktów Sales & Operations Planning Proces i struktura sprzedaży Szkolenia, programy rozwoju AC/DC Customer Experience

Dla zespołów

Oferta

Optymalizujemy działalność przedsiębiorstw ​

Przywództwo

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Przywództwo

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Przywództwo

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Przywództwo

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Poprawa Efektywności

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Przywództwo

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Przywództwo

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Przywództwo

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Poprawa Efektywności

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Przywództwo

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Sprzedaż, Customer Experience

Optymalizacja portfolio produktów Sales & Operations Planning Proces i struktura sprzedaży Szkolenia, programy rozwoju AC/DC Customer Experience

Quick Response Manufacturing (QRM)

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Zarządzanie zmianą

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Nowe produkty i usługi, Design Thinking

Optymalizacja portfolio produktów Sales & Operations Planning Proces i struktura sprzedaży Szkolenia, programy rozwoju AC/DC Customer Experience

Doskonałość operacyjna w usługach

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Dla zarządu

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Doskonałość operacyjna w produkcji i logistyce

Optymalizacja portfolio produktów Sales & Operations Planning Proces i struktura sprzedaży Szkolenia, programy rozwoju AC/DC Customer Experience

Dla HR

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Umiejętności osobiste

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Dla zespołów

Optymalizacja portfolio produktów Sales & Operations Planning Proces i struktura sprzedaży Szkolenia, programy rozwoju AC/DC Customer Experience
Oferta

Optymalizujemy działalność przedsiębiorstw ​

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Poprawa Efektywności

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Przywództwo 

Optymalizacja portfolio produktów Sales & Operations Planning Proces i struktura sprzedaży Szkolenia, programy rozwoju AC/DC Customer Experience

Sprzedaż, Customer Experience

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Quick Response Manufacturing (QRM)

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Zarządzanie zmianą

Optymalizacja portfolio produktów Sales & Operations Planning Proces i struktura sprzedaży Szkolenia, programy rozwoju AC/DC Customer Experience

Nowe produkty i usługi, Design Thinking

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Doskonałość operacyjna
w usługach

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Dla zarządu

Optymalizacja portfolio produktów Sales & Operations Planning Proces i struktura sprzedaży Szkolenia, programy rozwoju AC/DC Customer Experience

Doskonałość operacyjna
w produkcji i logistyce

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Dla HR

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Umiejętności osobiste

Optymalizacja portfolio produktów Sales & Operations Planning Proces i struktura sprzedaży Szkolenia, programy rozwoju AC/DC Customer Experience

Dla zespołów

Oferta

Optymalizujemy działalność przedsiębiorstw ​

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Poprawa Efektywności

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Przywództwo 

Optymalizacja portfolio produktów Sales & Operations Planning Proces i struktura sprzedaży Szkolenia, programy rozwoju AC/DC Customer Experience

Sprzedaż, Customer Experience

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Quick Response Manufacturing (QRM)

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Zarządzanie zmianą

Optymalizacja portfolio produktów Sales & Operations Planning Proces i struktura sprzedaży Szkolenia, programy rozwoju AC/DC Customer Experience

Nowe produkty i usługi, Design Thinking

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Doskonałość operacyjna
w usługach

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Dla zarządu

Optymalizacja portfolio produktów Sales & Operations Planning Proces i struktura sprzedaży Szkolenia, programy rozwoju AC/DC Customer Experience

Doskonałość operacyjna
w produkcji i logistyce

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Dla HR

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Umiejętności osobiste

Optymalizacja portfolio produktów Sales & Operations Planning Proces i struktura sprzedaży Szkolenia, programy rozwoju AC/DC Customer Experience

Dla zespołów

Oferta

Optymalizujemy działalność przedsiębiorstw ​

Poprawa
Efektywności

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Poprawa
Efektywności

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Sprzedaż, Customer Experience

Optymalizacja portfolio produktów Sales & Operations Planning Proces i struktura sprzedaży Szkolenia, programy rozwoju AC/DC Customer Experience

Quick Response Manufacturing (QRM)

Skracanie lead time zamówień Zmiana logiki organizacji Uwalnianie zasobów Uzyskiwanie potencjału do wzrostu

Poprawa
Efektywności

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Poprawa
Efektywności

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Sprzedaż, Customer Experience

Optymalizacja portfolio produktów Sales & Operations Planning Proces i struktura sprzedaży Szkolenia, programy rozwoju AC/DC Customer Experience

Quick Response Manufacturing (QRM)

Skracanie lead time zamówień Zmiana logiki organizacji Uwalnianie zasobów Uzyskiwanie potencjału do wzrostu

Poprawa
Efektywności

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Poprawa
Efektywności

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Sprzedaż, Customer Experience

Optymalizacja portfolio produktów Sales & Operations Planning Proces i struktura sprzedaży Szkolenia, programy rozwoju AC/DC Customer Experience

Quick Response Manufacturing (QRM)

Skracanie lead time zamówień Zmiana logiki organizacji Uwalnianie zasobów Uzyskiwanie potencjału do wzrostu

Poprawa
Efektywności

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Poprawa
Efektywności

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Sprzedaż, Customer Experience

Optymalizacja portfolio produktów Sales & Operations Planning Proces i struktura sprzedaży Szkolenia, programy rozwoju AC/DC Customer Experience

Quick Response Manufacturing (QRM)

Skracanie lead time zamówień Zmiana logiki organizacji Uwalnianie zasobów Uzyskiwanie potencjału do wzrostu

Poprawa Efektywności

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Poprawa
Efektywności

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Sprzedaż, Customer Experience

Optymalizacja portfolio produktów Sales & Operations Planning Proces i struktura sprzedaży Szkolenia, programy rozwoju AC/DC Customer Experience

Quick Response Manufacturing (QRM)

Skracanie lead time zamówień Zmiana logiki organizacji Uwalnianie zasobów Uzyskiwanie potencjału do wzrostu

Oferta

Optymalizujemy działalność przedsiębiorstw ​

Poprawa Efektywności

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Przywództwo

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Przywództwo

Optymalizacja portfolio produktów Sales & Operations Planning Proces i struktura sprzedaży Szkolenia, programy rozwoju AC/DC Customer Experience

Quick Response Manufacturing (QRM)

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Zarządzanie zmianą

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Nowe produkty i usługi, Design Thinking

Optymalizacja portfolio produktów Sales & Operations Planning Proces i struktura sprzedaży Szkolenia, programy rozwoju AC/DC Customer Experience

Doskonałość operacyjna w usługach

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Dla zarządu

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Doskonałość operacyjna w produkcji i logistyce

Optymalizacja portfolio produktów Sales & Operations Planning Proces i struktura sprzedaży Szkolenia, programy rozwoju AC/DC Customer Experience

Dla HR

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Umiejętności osobiste

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Dla zespołów

Optymalizacja portfolio produktów Sales & Operations Planning Proces i struktura sprzedaży Szkolenia, programy rozwoju AC/DC Customer Experience

Doskonałość operacyjna w produkcji i logistyce

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Dla HR

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Umiejętności osobiste

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Dla zespołów

Optymalizacja portfolio produktów Sales & Operations Planning Proces i struktura sprzedaży Szkolenia, programy rozwoju AC/DC Customer Experience

Doskonałość operacyjna w produkcji i logistyce

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Dla HR

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Umiejętności osobiste

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Dla zespołów

Optymalizacja portfolio produktów Sales & Operations Planning Proces i struktura sprzedaży Szkolenia, programy rozwoju AC/DC Customer Experience
Oferta

Optymalizujemy działalność przedsiębiorstw ​

Doskonałość operacyjna w produkcji i logistyce

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Dla HR

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Umiejętności osobiste

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Dla zespołów

Optymalizacja portfolio produktów Sales & Operations Planning Proces i struktura sprzedaży Szkolenia, programy rozwoju AC/DC Customer Experience

Dla HR

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Doskonałość operacyjna w produkcji i logistyce

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Dla zespołów

Optymalizacja portfolio produktów Sales & Operations Planning Proces i struktura sprzedaży Szkolenia, programy rozwoju AC/DC Customer Experience

Umiejętności osobiste

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Doskonałość operacyjna w produkcji i logistyce

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Dla HR

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Umiejętności osobiste

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching

Dla zespołów

Optymalizacja portfolio produktów Sales & Operations Planning Proces i struktura sprzedaży Szkolenia, programy rozwoju AC/DC Customer Experience

Dla HR

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Doskonałość operacyjna w produkcji i logistyce

Analiza i projekty wdrożeniowe Audyt efektywności Total Productive Maintenance (TPM) Narzędzia LEAN Optymalizacja zakupów RFS

Dla zespołów

Optymalizacja portfolio produktów Sales & Operations Planning Proces i struktura sprzedaży Szkolenia, programy rozwoju AC/DC Customer Experience

Umiejętności osobiste

Zarządzanie różnorodnością Zwinne przywództwa (agile) Angażujący lider Akademia lidera Mentoring i coaching
Switch The Language

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com

  Cart